Dịch vụ Hosting hoàn hảo cho bạn

Web Hosting, Tên miền và Giải pháp lưu trữ thông tin

Giải Pháp HOSTING Hoàn Hảo

Chọn giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn

Bảng Giá Hosting

Hosting Cá Nhân
Hosting Doanh Nghiệp

Hosting #1

35k Tháng
 • 600MB Dung lượng
 • KGH Băng thông
 • 0 Addon domain
 • KGH Databases
 • KGH Tài Khoản Email
 • Chống DDOS
 • Quét mã độc

Hosting #2

50k Tháng
 • 1GB Dung lượng
 • KGH Băng thông
 • 1 Addon domain
 • KGH Databases
 • KGH Tài Khoản Email
 • Chống DDOS
 • Quét mã độc

Hosting #3

100k Tháng
 • 2GB Dung lượng
 • KGH Băng thông
 • 2 Addon domain
 • KGH Databases
 • KGH Tài Khoản Email
 • Chống DDOS
 • Quét mã độc
Phổ Biến

Hosting #4

210k Tháng
 • 4GB Dung lượng
 • KGH Băng thông
 • 3 Addon domain
 • KGH Databases
 • KGH Tài Khoản Email
 • Chống DDOS
 • Quét mã độc

Hosting #5

225k Tháng
 • 5GB Dung lượng
 • KGH Băng thông
 • 4 Addon domain
 • KGH Databases
 • KGH Tài Khoản Email
 • Chống DDOS
 • Quét mã độc

Business #1

150k Tháng
 • 3GB Dung lượng
 • KGH Băng thông
 • 0 Addon domain
 • KGH Databases
 • KGH Tài Khoản Email
 • Chống DDOS
 • Quét mã độc

Business #2

200k Tháng
 • 6GB Dung lượng
 • KGH Băng thông
 • 1 Addon domain
 • KGH Databases
 • KGH Tài Khoản Email
 • Chống DDOS
 • Quét mã độc
Phổ Biến

Business #3

300k Tháng
 • 9GB Dung lượng
 • KGH Băng thông
 • 2 Addon domain
 • KGH Databases
 • KGH Tài Khoản Email
 • Chống DDOS
 • Quét mã độc